Hufiec ZHP Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa

najbliższe spotkanie KSI Hufca – plan

Plan posiedzenia KSI Hufca w dniu 24 stycznia 2018 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.14/2017 z 2017-12-30

 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Powołanie komendy warsztatów PŁOMYKI
 • Powołanie komendy kursu przybocznych zuchowych
 • Powołanie komendy warsztatów PROgrmocy 2018
 • Nadanie 11 GDH nazwy „WENA”
 • Rozwiązanie 99 WDW „Styks”
 • Zamknięcie okresu próbnego 11 GDH
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 WDW „Styks” Julii Korony
 • zamknięcie próby pwd. – Adrianna Siek
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Adrianny Siek
 • Uzyskanie przydziału do Hufca – Teofil Ledwoń, Bartosz Zaremba
 • Ustanie członkostwa ZHP – Przemysław Urbaniak, Adrian Bochenek
 • Przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa” – pwd. Marcin Wasilewski
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Wykaz uchwał podjętych w 2017 roku
 • Przyznanie odznaki Ratownik ZHP – Marek Raduszkiewicz, Robert Łastowski
 • Sprostowania do poprzednich rozkazów
   Czytaj całość→

Polisa NNW na 2018 rok

Polisa NNW na 2018 rok

   Czytaj całość→

zimowiska środowisk naszego Hufca – ferie zimowe 2018

Lista zatwierdzonych zimowisk organizowanych przez gromady i drużyny naszego Hufca w ferie zimowe 2018 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2017 z 2017-11-30

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zamknięcie z wynikiem negatywnym próby na stopień hm. – phm. Przemysław Kotecki
 • Informacje komendanta hufca
 • Zmiany w komendzie hufca
  • Odwołanie phm. Marcina Ząbczyka
  • Wybór phm. Roberta Pasymowskiego na skarbnika hufca
  • Uzupełnienie składu komendy hufca przez phm. Agnieszkę Pokrzywińską
 • Powołanie komendy trasy hufca na Rajd Rodło
 • Rozwiązanie komendy biwaku GieWOnt
 • Otwarcie okresu próbnego drużynie wędrowniczej przy SOiO Conradinum
 • Mianowanie drużynową pGDW przy SOiO Conradinum phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • otwarcie próby phm. – pwd. Damian Kowalski
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Dominiki Franciszczak i Anny Dowżenko
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP dh. Kariny Bugały
 • Zmiana przydziału z Hufca Gdynia hm. Ewy Blaszke
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie rozkazu L. 10/2017
   Czytaj całość→

Rozkaz Ls. 8/2017 z 2017-11-14

 Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2017 z 2017-10-30

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
  • Ukończenie kursów metodycznych
 • Informacje komendanta hufca
 • Rozwiązanie komendy warsztatów „ŻAR”
 • Zamknięcie próby pwd. Jeremiemu Ledwoń, Jakubowi Lewandowskiemu i Bartoszowi Wyka
 • Zamknięcie próby pwd. z wynikiem negatywnym Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Otwarcie próby pwd. Michalinie Mieczkowskiej
 • Przyznanie stopnia phm. Agnieszcze Weselak
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Bartosza Wykę
 • Zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2016/2017
 • Kara upomnienia
 • Przyznanie odznaki „Ratownik ZHP
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2017 z 2017-10-14

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Wykaz władz i zespołów chorągwi
  • Wyniki wyborów na zjeździe nadzwyczajnym
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie na funkcjęczłonków Zespołu Programowego
 • Potwierdzenie stopnia pwd. i uzyskanie przydziału służbowego do hufca Małgorzaty Zamorskiej-Misztal i Przemysława Urbaniak
 • Pochwała phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie poprzedniego rozkazu
   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2017 z 2017-10-03

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Julii Tarnackiej szefem biura hufca
 • Powołanie komend warsztatów „ŻAR” i warsztatów opiekunów prób instruktorskich
 • Powołanie komendy biwaku integracyjnego kadry hufca
 • Zmiana drużynowego 15 GDH „Puszcza” z Mateusza Kowalewskiego na Dominikę Franciszczak
 • Ustanie członkostwa ZHP Mateusza Kowalewskiego
 • Kary upomnienia dla: Aleksandry Kinder, Damiana Kowalskiego, Katarzyny Jurczyk, Beaty Roda-Mielczarek, Agnieszki Lewalskiej i Janiny Szczepaniak
 • Podziękowania za złożone plany pracy jednostek
 • Wykaz zatwierdzonych przez komendę planów pracy
   Czytaj całość→

Program CAUSAM 2017/2018

CAUSAM na rok harcerski 2017/2018

   Czytaj całość→

Hufiec ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

ul. Jaśkowa Dolina 77
80-286 Gdańsk

Jak zapisać dziecko do ZHP

ZHP to organizacja zajmująca się wszechstronnym wychowaniem dzieci i młodzieży.

Jeśli jesteś rodzicem i chcesz, aby Twoje dziecko zaznało smaku harcerskiej przygody, skontaktuj się z nami, pisząc e-mail na adres

Zapraszamy do nas:

Przyjdź, zobacz, działaj!

Zamiast fiskusowi -
podaruj harcerzowi

Co zrobić, aby wesprzeć harcerzy naszego Hufca