Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Struktura ZHP

Struktura ZHP

O strukturze ZHP słów kilka

Podstawowymi jednostkami, w których toczy się harcerskie życie, są drużyny harcerskie i gromady zuchowe. Typowa drużyna/gromada zrzesza 15-20 osób, podzielone na zastępy (u zuchów: szóstki) po 5-9 osób. Szczegóły organizacji gromady lub drużyny zależą od wieku członków, ale zawsze na czele stoi drużynowy.

Jeśli na danym terenie (najczęściej w jednej szkole) działa kilka jednostek z różnych pionów wiekowych, mogą one porozumieć się i utworzyć szczep. Szczep „służy” przede wszystkim do zapewnienia tzw. ciągu wychowawczego, czyli zapewnienia członkom bezproblemowego przechodzenia w miarę upływu lat do jednostek z kolejnych pionów wiekowych. Na przykład, zuchy wyrastające z gromady przechodzą do drużyny harcerskiej, która ich oczekuje.

Hufiec jest jednostką terytorialną skupiającą wszystkie działania harcerskie z określonego obszaru. W dużych miastach hufiec obejmuje jedną lub kilka dzielnic, poza nimi – na ogół teren powiatu. Hufce w ZHP zrzeszają na ogół kilkanaście, czasem kilkadziesiąt gromad i drużyn. Z punktu widzenia harcerzy hufiec pełni dwie podstawowe role: umożliwia uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne drużyny oraz zapewnia drużynowemu wsparcie merytoryczne i formalne.

Chorągiew zrzesza hufce z terenu województwa. Harcerze nie mają z nią bezpośredniego kontaktu, choć niektóre duże i/lub specjalistyczne imprezy są organizowane dla chętnych z całej chorągwi. Chorągiew jest jednostką przede wszystkim organizacyjną, załatwiającą za wszystkich członków formalności wymagane przez przepisy państwowe.

Związkiem jako całością zarządzają organy centralne: Główna Kwatera oraz Rada Naczelna. Dla harcerzy ich istnienie nie ma żadnych bezpośrednich konsekwencji, dla drużynowego są one źródłami regulaminów i wytycznych organizujących pracę harcerskich jednostek.

Podobną strukturę mają inne ogólnopolskie organizacje harcerskie.