Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > O nas > Kontakt

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
80-823 Gdańsk
ul. Za Murami 2-10

KRS: 0000273799
REGON: 220377562
nr konta: 09 1240 5400 1111 0010 6445 0224 (Bank PeKaO SA o/Gdansk)

Kontakt telefoniczny:
Komendantka Hufca 515-102-733 (hm. Ewa Deręgowska)
HBO „Morena” 511-014-209 (phm. Robert Pasymowski)

e-mail:

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
NIP: 583-296-90-85