Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Rozkaz L.3/2019 z 2019-03-21

Rozkaz L.3/2019

   Czytaj całość→

Wykaz kont bankowych hufca

Wykaz kont bankowych hufca, przypisanych do nich jednostek, a także przeznaczenia tych kont.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.2/2019 z 2019-03-17

Rozkaz L.2/2019

   Czytaj całość→

Rozkaz L.1/2019 z 2019-02-28

Rozkaz L1/2019

   Czytaj całość→

Akcja „1 procent”

Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranego środowiska?

   Czytaj całość→

Kody jednostek 1% za rok 2018

Kody jednostek naszego Hufca na cel szczegółowy 1% za rok 2018

   Czytaj całość→

najbliższe spotkanie KSI Hufca – plan

Plan posiedzenia KSI Hufca w dniu 23 stycznia 2019 r.

   Czytaj całość→

Polisa NNW na 2019 rok

Polisa NNW na 2019 rok

   Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2018 z 2018-12-31

Rozkaz L12/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2018 z 2018-12-21

Rozkaz L11/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2018 z 2018-11-30

Rozkaz L10/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2018 z 2018-10-30

Rozkaz L9/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2018 z 2018-09-30

Rozkaz L8/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2018 z 2018-09-01

Rozkaz L7/2018

   Czytaj całość→

Kurs Przewodnikowski "Rozpęd"

   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.3/2018 z 2018-09-18

Rozkaz specjalny uzupełniający listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego w celu wyboru delegatów na XII Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP

   Czytaj całość→

Materiały na zjazd hufca

Dokumenty na zjazd nadzwyczajny hufca.
Termin: 23.09.2018 r. godz. 18.00
Miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.2/2018 z 2018-08-22

Rozkaz specjalny zwołujący zjazd nadzwyczajny w celu wyboru delegatów na XII Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP

   Czytaj całość→

Rozkaz L.6/2018 z 2018-06-21

Nowy Rozkaz

   Czytaj całość→

Rozkaz L.5/2018 z 2018-06-18

Nowy Rozkaz

   Czytaj całość→

Rozkaz L.4/2018 z 2018-05-28

Nowy Rozkaz

   Czytaj całość→

Rozkaz L.3/2018 z 2018-04-11

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Zmiana adresu siedzyby hufca, oraz danych do faktury
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Agaty Scharmach na funkcję koordynatora projektu
 • Powołanie komendy zbiórki „PROgromcy 2018”
 • Powołanie komendy kursy przewodnikowskiego „Droga”
 • Powołanie komendy kursu przybocznych „Ścieżka”
 • Przyznanie stopnia pwd Katarzynie Dowżenko, Katarzynie Jurczyk, Janinie Szczepaniak
 • Otwarcie próby pwd Agnieszce Lewalskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Jeremiego Ledwonia i Jakuba Lewandowskiego
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP
 • Ustanie członkostwa w ZHP Małgorzaty Bellwon i Julii Korony
 • Pochwały, podzękowania
   Czytaj całość→

Zmiana danych adresowych hufca

   Czytaj całość→

Praca licencjacka pwd. Martyny Kolińkiej

Prezentujemy pracę licencjacką naszej instruktorki pwd. Martyny Kolińskiej, biorącej udział w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

   Czytaj całość→

Kurs Przewodnikowski "Droga"

   Czytaj całość→

Rozkaz L.2/2018 z 2018-03-02

 • Wyjątki z rozkazów Naczelniczki ZHP
  • wyróżnienie Listem Pochwalnym
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • ukończenie kursu phm przez Marcina Wasilewskiego, Zuzanne Demską, Damiana Kowalskiego
  • ukończenie warsztatów instruktorskich „Zapalnik”
  • ukończenie warsztatów „W drodze po SOKK
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Moniki Glewicz-Kata członkinią zespołu programowego hufca
 • Rozwiązanie komendd kursu przybocznych zuchowych, warsztatów „Zapalnik” i „Płomyki”
 • Zmiana drużynowej 13GGZ z Dominiki Roguskiej na Magdalenę Muszarską
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Julię Franceson
 • Podziękowania
 • Sprostowanie rozkazu L.1/2018
   Czytaj całość→

Zgłaszanie biwaków

Znajdziesz tutaj opis procedury zatwierdzenia biwaku oraz niezbędne dokumenty.

   Czytaj całość→

XVII Wiosenna Impreza na Orientację

20 kwietnia (piątek), 18:00, lasy oliwskie, start na ul. Arciszewskiego.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.1/2018 z 2018-01-31

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • ukończenie kursu pwd przez Magdalenę Muszarską
  • mianowanie komendantów i kwatermistrzów zimowisk
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Moniki Glewicz-Kata namiestnikiem harcerskim
 • Uzupełnienie komendy kursu przybocznych zuchowych
 • Zamknięcie próby pwd. – Julia Salceson
 • Otwarcie próby pwd. – Robert Łastowski
 • Otwarcie próby phm. – Agnieszka Hallamann
 • Zamknięcie próby wędrowniczej – pwd. Sandra Kaczmarek
 • Zamknięcie próby HO – sam. Julia Franceson
 • Otwarcie próby wędrowniczej – Adrian Rychlik
   Czytaj całość→

zimowiska środowisk naszego Hufca – ferie zimowe 2018

Lista zatwierdzonych zimowisk organizowanych przez gromady i drużyny naszego Hufca w ferie zimowe 2018 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.14/2017 z 2017-12-30

 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Powołanie komendy warsztatów PŁOMYKI
 • Powołanie komendy kursu przybocznych zuchowych
 • Powołanie komendy warsztatów PROgrmocy 2018
 • Nadanie 11 GDH nazwy „WENA”
 • Rozwiązanie 99 WDW „Styks”
 • Zamknięcie okresu próbnego 11 GDH
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 WDW „Styks” Julii Korony
 • zamknięcie próby pwd. – Adrianna Siek
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Adrianny Siek
 • Uzyskanie przydziału do Hufca – Teofil Ledwoń, Bartosz Zaremba
 • Ustanie członkostwa ZHP – Przemysław Urbaniak, Adrian Bochenek
 • Przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa” – pwd. Marcin Wasilewski
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Wykaz uchwał podjętych w 2017 roku
 • Przyznanie odznaki Ratownik ZHP – Marek Raduszkiewicz, Robert Łastowski
 • Sprostowania do poprzednich rozkazów
   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2017 z 2017-11-30

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zamknięcie z wynikiem negatywnym próby na stopień hm. – phm. Przemysław Kotecki
 • Informacje komendanta hufca
 • Zmiany w komendzie hufca
  • Odwołanie phm. Marcina Ząbczyka
  • Wybór phm. Roberta Pasymowskiego na skarbnika hufca
  • Uzupełnienie składu komendy hufca przez phm. Agnieszkę Pokrzywińską
 • Powołanie komendy trasy hufca na Rajd Rodło
 • Rozwiązanie komendy biwaku GieWOnt
 • Otwarcie okresu próbnego drużynie wędrowniczej przy SOiO Conradinum
 • Mianowanie drużynową pGDW przy SOiO Conradinum phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • otwarcie próby phm. – pwd. Damian Kowalski
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Dominiki Franciszczak i Anny Dowżenko
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP dh. Kariny Bugały
 • Zmiana przydziału z Hufca Gdynia hm. Ewy Blaszke
 • Pochwały i podziękowania komendantki
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie rozkazu L. 10/2017
   Czytaj całość→

Rozkaz Ls. 8/2017 z 2017-11-14

 Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2017 z 2017-10-30

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
  • Ukończenie kursów metodycznych
 • Informacje komendanta hufca
 • Rozwiązanie komendy warsztatów „ŻAR”
 • Zamknięcie próby pwd. Jeremiemu Ledwoń, Jakubowi Lewandowskiemu i Bartoszowi Wyka
 • Zamknięcie próby pwd. z wynikiem negatywnym Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Otwarcie próby pwd. Michalinie Mieczkowskiej
 • Przyznanie stopnia phm. Agnieszcze Weselak
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Bartosza Wykę
 • Zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2016/2017
 • Kara upomnienia
 • Przyznanie odznaki „Ratownik ZHP
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2017 z 2017-10-14

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
  • Wykaz władz i zespołów chorągwi
  • Wyniki wyborów na zjeździe nadzwyczajnym
  • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie na funkcjęczłonków Zespołu Programowego
 • Potwierdzenie stopnia pwd. i uzyskanie przydziału służbowego do hufca Małgorzaty Zamorskiej-Misztal i Przemysława Urbaniak
 • Pochwała phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • Zatwierdzenie uzupełniające planów pracy jednostek
 • Sprostowanie poprzedniego rozkazu
   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2017 z 2017-10-03

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Mianowanie Julii Tarnackiej szefem biura hufca
 • Powołanie komend warsztatów „ŻAR” i warsztatów opiekunów prób instruktorskich
 • Powołanie komendy biwaku integracyjnego kadry hufca
 • Zmiana drużynowego 15 GDH „Puszcza” z Mateusza Kowalewskiego na Dominikę Franciszczak
 • Ustanie członkostwa ZHP Mateusza Kowalewskiego
 • Kary upomnienia dla: Aleksandry Kinder, Damiana Kowalskiego, Katarzyny Jurczyk, Beaty Roda-Mielczarek, Agnieszki Lewalskiej i Janiny Szczepaniak
 • Podziękowania za złożone plany pracy jednostek
 • Wykaz zatwierdzonych przez komendę planów pracy
   Czytaj całość→

Program CAUSAM 2017/2018

CAUSAM na rok harcerski 2017/2018

   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.7/2017 z 2017-09-11

Ważniejsze punkty:

 • Nabycie czynnego prawa wyborczego przez pwd. Magdalenę Królikiewicz, pwd. Adelę Ziółkowską i Adriannę Siek
 • Utrata czynnego prawa wyborczego przez Sandrę Kaczmarek
   Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2017 z 2017-09-11

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje komendanta hufca
 • Zwolnienie hm. Joanny Wasilewskiej z funkcji pełnomocnika ds rozliczenia HAL
 • Mianowanie pwd. Adeli Ziółkowskiej namiestniczką wędrowników hufca
 • Zmiana drużynowej 37 GGZ z pwd. Sandry Kaczmarek na Adriannę Siek
 • Zaliczenie służby instruktorskiej pwd. Agacie Scharmach
 • Przywrócenie członkostwa i uzyskanie przydziału służbowego do hufca pwd. Katarzyny Wachulskiej i Przemysława Urbaniaka
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca Adrianny Siek
   Czytaj całość→

Materiały na zjazdy hufca i zbiórkę wyborczą

Termin: 17.09.2017 r. godz. odpowiednio 16.00, 17.00, 18.30
Miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku – sala kinowa, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.6/2017 z 2017-08-25

 • Informacja o terminie, miejscu i celu zwołania zjazdu nadzywczajnego.*
 • Lista osób z głosem decydującym.*
 • Uchwała komendy chorągwi w sprawie zwołania zjazdu nadzywczajnego.*
   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.5/2017 z 2017-08-24

 • Informacja o terminie i miejscu zjazdu sprawozdawczego.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego.
   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.4/2017 z 2017-08-24

 • Informacja o terminie i miejscu zbiórki wyborczej.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zbiórki wyborczej.
   Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2017 z 2017-08-16

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Zarządzenia i informacje komendanta hufca
 • Powołanie sztabu organizacyjnego startu hufca
 • Otwarcie okresu próbnego drużynie harcerskiej przy SP27
 • Mianowanie Magdaleny Królikiewicz drużynową PDH „Wena”
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Weroniki Połomskiej, Damiana Kolasy i Martyny Padoł
 • Zmiana przydziału Magdaleny Królikiewicz do hufca
 • Pochwały i podziękowania
   Czytaj całość→

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP ogłaszający jednodniową żałobę.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2017 z 2017-07-24

 • Zwolnienie pwd. Agnieszki Weselak z funkcji Namiestniczki Zuchowej Hufca
 • Mianowanie pwd. Dominiki Roguskiej na funkcję Namiestniczki Zuchowej Hufca
   Czytaj całość→

Rozkaz L.6/2017 z 2017-06-29

 • Informacje na temat Startu Hufca 2017
 • Informacja o wakacie w KRH
 • Zmiana drużynowego 16 GDH z Pawła Mrozika na Damiana Kolasę
 • Zamknięcie prób pwd. Damianowi Kolasie, Weronice Poomskiej
 • Otwarcie prób pwd. Michalinie Śliwskiej, Michałowi Blicharzowi, Wiktorowi Ziółkowskiemu, Magdalenie Muszarskiej
 • Zamknięcie próby phm. Agnieszce Pokrzywińskiej
 • Otwarcie próby phm. Adeli Ziółkowskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Sandrę Kaczmarek
 • Zmiana przydziału służbowego Damiana Kolasy
 • Ustanie członkostwa ZHP Pawłowi Mrozik, Maciejowi Wesołowskiemu, Katarzynie Wachulskiej
 • Pochwały i podziękowania komendantki hufca
 • Wyróżnienie „Fantastyczna czwórka”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.5/2017 z 2017-06-12

 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendantki Hufca
 • Mianowanie Joanny Wasilewskiej pełnomocnikiem ds. rozliczenia HAL
 • Zmiana drużynowej 733 MDH „Panta Rhei” z Agnieszki Pokrzywińskiej na Martynę Padoł
 • Zamknięcie próby pwd Sandrze Kaczmarek
 • Otwarcie próby pwd Natalii Banaś i Mikołajowi Majkowskiemu
 • Zamknięcie próby phm Kamilowi Glewicz
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Agnieszkę Hallmann
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Martzn Padoł
 • Sprostowanie rozkazu L.4/2017
   Czytaj całość→

Rozkaz Ls.3/2017 z 2017-06-15

 Czytaj całość→

Rozkaz Ls.2/2017 z 2017-05-20

Rozkaz specjalny dotyczący jubileuszu hufca

   Czytaj całość→

Pozoracje ratownicze

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na pozorację ratowniczą. Jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, sprawdzić jak poradzisz sobie w różnych sytuacjach gdzie ludzkie życie jest zagrożone. Gra pozoracyjna odbędzie 26.05.2017 w godzinach 17:00 – 20:00, na Harcerska Baza Obozowa „Morena” Jaśkowa Dolina 77, 80-001 Gdańsk.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.4/2017 z 2017-05-03

 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
  • Zamknięcie próby hm Joannie Wasilewskiej
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Rozwiązanie komendy Kursu Przybocznych KOSMOS
 • Powołanie i rozwiązanie komendy zbiórki programowej PROgromcy
 • Zamknięcie próby pwd Agnieszce Hallmann i Martynie Padoł
 • Potwierdzenie stopnia pwd Adrianowi Bochenek
 • Otwarcie próby pwd Julii Franceson
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Julię Franceson i Adriana Bochenka
 • Przywrócenie członkostwa ZHP Adrianowi Bochenek
 • Wyniki XVI WInO
 • Podziękowania
 • Wykaz jednostek uczestniczących w warsztatach o planowaniu pracy jednostki
   Czytaj całość→

Wyniki XVI Wiosennej Imprezy na Orientację 2017

 Czytaj całość→

Regulamin Diamentowego Jubileuszu Hufca

Udostępniamy wszystkim Regulamin Diamentowego Jubileuszu Hufca.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!

   Czytaj całość→

Posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca

Posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 18.00 w siedzibie hufca.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otwarciem próby drogą mailową do Agnieszki Pokrzywińskiej na adres agnieszka.pokrzywinska@zhp.net.pl.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.3/2017 z 2017-03-30

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana Regulaminu KSI Hufca
 • Zwolnienia w Zespole Promocji i Komunikacji Hufca
 • Zmiany w Kapitule Stopni Wędrowniczych Hufca
 • Powołanie komendy Kursu Przybocznych KOSMOS
 • Zmiana drużynowej 24 GDH NS „Tataraki”
 • Otwarcie próby pwd Dominice Bochenek i Wojciechowi Kożyczkowskiemu
 • Otwarcie próby phm Zuzannie Demskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Agaty Scharmach
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Agnieszkę Lewalską
 • Ustanie członkostwa Kai Malickiej, Anny Marcinkowskiej, Magdaleny Szubstarskiej, Iwony Goczewskiej, Przemysława Urbaniaka
 • Orzeczenie Sądu Harcerskiego w sprawie hm. Moniki Kosmowskiej
 • Sprostowanie rozkazu L. 2/2017
   Czytaj całość→

Rozkaz L.2/2017 z 2017-02-22

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana drużynowej 99 WGZ „Wodna warta”
 • Zamknięcie próby pwd Anna Dowżenko i Dominika Franciszczak
 • Otwarcie próby pwd Adrianna Siek
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Julii Tarnackiej
   Czytaj całość→

Rozkaz L.1/2017 z 2017-01-27

 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiany w KSI Hufca
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Beaty Roda-Mielczarek
   Czytaj całość→

Materiały na zjazd nadzwyczajny hufca

Termin: 10.02.2017 r. godz. 18.00 (przewidywany czas obrad 2-3 godziny)
Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem „Nasza Szkoła”, ul. K. Ciołkowskiego 10, 80-463 Gdańsk.

   Czytaj całość→

Spotkanie - program edukacji morskiej

Spotkanie odnośnie edukacji morskiej
Sobota 04.02.2017, Dom harcerza w Gdańsku
9.00 – środowiska zuchowe
11.00 – środowiska harcerskie
13.00 – środowiska starszoharcerskie i wędrownicze

   Czytaj całość→

Rozkaz specjalny Ls.1/2017 z 2017-01-20

 • Informacja o terminie, miejscu i celu zwołania zjazdu.
 • Lista osób z głosem decydującym.
 • Uchwała komendy hufca w sprawie zwołania zjazdu.
   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2016 z 2016-12-30

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Powołanie szczepu drużyn NS, nadanie nazwy „Zielone Koniczyny”
 • Mianowanie phm. Karoliny Mazerskiej komendantką szczepu „Zielone Koniczyny”
 • Przyznanie stopnia pwd.: Beacie Roda-Mielczarek, Agacie Scharmach
 • Otwarcie próby pwd.: Aleksandrze Kinder, Bartoszowi Wyce
 • Otwarcie próby phm.: Paulinie Mrozik, Dominice Roguskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Zuzanny Demskiej
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Zuzannę Demską i Beatę Roda-Mielczarek
 • Ustanie członkostwa: Adriana Bochenka i Agnieszki Czekaj
 • Pochwały i wyróżnienia
 • Wykaz uchwał komendy hufca podjętych w 2016 r.
   Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2016 z 2016-11-26

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zmiana w Komendzie Hufca
 • Zamknięcie okresu próbnego PGGZ przy SP45
 • Nadanie nr 44 i nazwy „Magiczne Sówki” PGGZ przy SP45
 • Otwarcie próby phm. dh. Katarzynie Wachulskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów Marty Kabak, Juli Korony, Juli Sieńkowskiej
 • Zaliczenie służby instruktorskiej Małgorzacie Bellwon
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Julię Sieńkowską, Martę Kabak i Bartosza Wykę
 • Przyjęcie w poczet członków ZHP Bartosza Wykę
 • Pochwały i podziękowania
 • Otwarcie próby na znak służby pamięci
   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2016 z 2016-10-28

 • Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP
 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Informacje Komendanta Hufca
 • Zwolnienia w Zespole Kwatermistrzowskim
 • Zwolnienia w Zespole ds. Pozyskiwania Środków
 • Zmiany w KSI Hufca
 • Powołanie sztabu organizacyjnego jubileuszu hufca
 • Powołanie i mianowanie Kapituły Stopni Wędrowniczych
 • Wykaz jednostek Hufca
 • Zwolnienia i mianowania drużynowych 7GGZ, 15 GDH, 16 GDH, 99WDW
 • Zwolnienie i mianowanie komendantki szczepu Okeanida
 • Przyznanie stopnia przewodniczki dh. Julii Tarnackiej
 • Otwarcie prób na stopnie pwd. dh. Katarzynie Dowżenko, dh. Mateuszowi Kowalewskiemu
 • Negatywne zamknięcie próby phm. dh. Damiana Kowalskiego
 • Otwarcie próby phm. dh. Marcinowi Wasilewskiemu
 • Zaliczenie służby instruktorskiej
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca dh. Aleksandry Kinder, dh. Wojciecha Kożyczkowskiego, dh. Dominiki Bochenek, dh. Mateusza Kowalewskiego, dh. Pawła Mrozik
 • Ustanie członkostwa ZHP dh. Marcina Czarnowskiego, dh. Malwiny Sękowskiej, dh. Jerzego Śluborskiego, dh. Krzysztofa Bielewicza, dh. Mateusza jabłońskiego
   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2016 z 2016-09-30

 • Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi
 • Przywrócenie członkostwa i przydziału służbowego do Hufca Małgorzacie Bellwon
   Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2016 z 2016-09-23

 • Informacja o spotkaniu z okazji powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów
 • Zwolnienie Agnieszki Kempisty z funkcji drużynowej 19 GDH
 • Zwolnienie Mariusza Dobrowolskiego z funkcji drużynowego 55 GDH
 • Mianowanie Aleksandry Kinder drużynową 19 GDH
 • Mianowanie Wojciecha Kożyczkowskiego drużynowym 55 GDH
 • Wyznaczenie opiekunów drużyn
   Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2016 z 2016-09-11

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacja o odprawie kadry hufca i spotkaniu integracyjnym kadry hufca
 • Informacja o nowych zasadach zatwierdzania biwaków
 • Rozwiązanie sztabu organizacyjnego Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
 • Powołanie Próbnej Gdańskiej Gromady Zuchowej przy SP 45
 • Mianowanie Agnieszki Hallmann drużynową PGGZ przy SP45
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Agnieszkę HALLMANN
 • Pochwały za organizację kolonii zuchowej dla Dominiki ROGUSKIEJ
 • Wyniki programu „CAUSAM”
 • Podziękowanie za udział w Harcerskim Starcie Hufca w Wygoninie
 • Podziękowanie za organizację Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
 • Wyniki Harcerskiego Startu Hufca w Wygoninie
   Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2016 z 2016-07-30

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacja o powołaniu Zespołu Programowego Hufca
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 5 GGZ Marii Wojtackiej
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 15 GDH „Watra” Doroty Dowżenko
 • Mianowanie drużynową 5 GGZ Katarzynę Dowżenko
 • Mianowanie drużynową 15 GDH „Watra” Dominiki Franciszczak
 • Informacja o zespołach kwatermistrzowskich baz hufca w trakcie HAL 2016
   Czytaj całość→

Rozkaz L.06/2016 z 2016-06-29

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Rozwiązanie 99 SDW „Nefele”
 • Rozwiązanie PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena
 • Zwolnienie z funkcji drużynowej 99 SDW „Nefele” pwd. Juli Korony
 • Zwolnienie z funkcji drużynowego PDW „Semper Paratus” przy HBO Morena phm. Roberta Pasymowskiego
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Pozytywne zamknięcie prób przewodnikowskich: HO Julii Korony i HO Julii Sieńkowskiej
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Katarzyny Jurczyk i Janiny Szczepaniak
 • Otwarcie próby podharcmistrzowskiej Kamila Glewicz
 • Skreślenie z listy członków ZHP pwd. Agnieszki Radom i phm. Anny Tomaszek
 • Kara organizacyjna dla Agaty Scharmach
 • Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku Jubileuszowego Szpitala Dziecięcego Polanki
 • Podziękowania za organizację i prowadzenie Apelu Hufca
   Czytaj całość→

Rozkaz Specjalny LS.1/2016 z 2016-06-19

 • Pochwały za ponadprzeciętną pracę śródroczną dla Weroniki POŁOMSKIEJ,
  Marii WOJTACKIEJ, Dominiki ROGUSKIEJ, Doroty TOPCZYŃSKIEJ, Doroty POŁOMSKIEJ, Sandry KACZMAREK, Agaty SCHARMACH, Julii TARNACKIEJ, Agnieszki POKRZYWIŃSKIEJ
 • Pochwała za pracę namiestniczki zuchowej Agnieszki KUBACKIEJ
 • Podziękowania dla Komisji Stopni Instruktorskich Hufca
 • Wyniki plebiscytu „Kompas Przykładu”
 • Bieżąca punktacja programu CAUSAM
 • Wyróżnienie „Fantastyczna czwórka” dla pwd. Zuzanny DEMSKIEJ, Sandry KACZMAREK, Agnieszki POKRZYWIŃSKIEJ, Agaty SCHARMACH
   Czytaj całość→

Rozkaz L.05/2016 z 2016-05-29

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje
 • Zwolnienie Adriana Bochenka z funkcii człona zespołu PiK
 • Powołanie sztabu startu hufca
 • Rozwiązanie komend kursów przewodnikowskiego i przybocznych zuchowych
 • Negatywne zamknięcie próby przewodnikowskiej Agnieszki Czekaj
 • Otwarcie prób przewodnikowskich: Weronika Połmska, Paweł Mrozik, Damian Kolasa
 • Przyjęcie w poczet instruktorów ZHP Annę Marcinkowską, Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Uzyskanie przydziału służbowego do hufca przez Adelę Ziółkowską, Paulinę Mrozik
 • Pochwała dla Agnieszki Kubackiej i Barbary Topczyńskiej
 • Podziękowanie za udział w zbiórce programowej hufca
   Czytaj całość→

Rozkaz L.04/2016 z 2016-04-25

 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Powołanie zespołu kwatermistrzowskiego
 • Powołanie zespołu do spraw pozyskiwania środków
 • Negatywne zamknięcia próby pwd. Marii Śliwskiej
 • Otwarcie próby pwd. Jeremiego Ledwoń i Jakuba Lewandowskiego
 • Negatywne zamknięcie prób phm. Agnieszki Radom i Grzegzorza Bober
 • Wyniki WInO
 • Podziękowania za organizację WInO, kursu przewodnikowskiego „W podróży” i kursu przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Podziękowania za prowadzenie zajęć na kursie przewodnikowskim „W podróży” i kursie przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Lista osoób które ukończyły kurs przewodnikowski „W podróży” i kurs przybocznych zuchowych „KRAP”
 • Przyznanie odznaki „Ratownik ZHP” dh. Katarzynie Dowżenko i Dominice Franciszczak
 • Sprostowanie do rozkazu L. 2/2016
   Czytaj całość→

Rozkaz L.03/2016 z 2016-03-31

 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje o programie CAUSAM
 • Zamknięcie okresu próbnego 37GGZ „Liski urwiski”
 • Zwolnienia z funkcji na HAZ
 • Pozytywne zamknięcie próby pwd. Anny Marcinkowskiej
 • Otwarcie próby pwd. Anny Dowżenko, Dominiki Franciszczak, Martyny Padoł, Sandry Kaczmarek
 • Otwarcie próby phm. Agnieszki Pokrzywińskiej
 • Przyjęcie w poczet instruktorów i zmiana przydziału pwd. Martyny Kolińskiej
 • Ustanie członkostwa Mariusza Ruszkowskiego
   Czytaj całość→

Rozkaz L.02/2016 z 2016-02-11

 • Wyjątki z rozkazów Naczelnika
 • Wyjątki z rozkazów Komendanta Chorągwi
 • Informacje o DMB i „Imieninach Zucha”
 • Powołanie komendy kursu przewodnikowskiego „W podróży”
 • Zamknięcie okresu próbnego 38GGZ „Smerfy”
 • Mianowanie sam. Agaty Scharmach drużynową 38GGZ „Smerfy”
 • Mianowania komendanta i kwatermistrza HAZ
 • Przyznanie stopnia pwd. sam. Marii Dowżenko, HO Adeli Zółkowskiej, HO Paulinie Mrozik, HO Martynie Kolińskiej
 • Otwarcie próby pwd. sam. Agacie Scharmach
 • Zmiana przydziału służbowego sam. Agaty Scharmach
 • Podziękowania za wystawienie sztandaru hufca i nadzór nad grantem UM „Cztery pory roku”
 • Mianowanie komendantką biwaku pwd. Martę Kabak
   Czytaj całość→

Konta ZHP.NET.PL dla każdego harcerza

ZHP.NET.PL dla każdego harcerza

   Czytaj całość→

Harcerska Akcja Zimowa

Dyżur ws. HAZ
Lista dokumentów do zatwierdzenia HAZ

   Czytaj całość→

Rozkaz L.01/2016 z 2016-01-07

 • Wyniki zjazdu hufca
 • Powołanie zespołu Promocji i Komunikacji hufca
 • Rozwiązanie HKR „Medicus” (szczep „Rodło”)
 • Informacja o tytule wolontariusza roku
 • Podziękowania
 • Sprostowanie do poprzedniego rozkazu
   Czytaj całość→

Szkolenie z finansów

Zapraszamy na szkolenie z zakresu finansów w drużynach. Warsztaty są organizowane z myślą o drużynowych i szczepowych, a także osobach które zajmują się finansami np. w drużynach.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.21/2015 z 2015-12-08

 Czytaj całość→

zjazd hufca - ciąg dalszy

Ciąg dalszy Zjazdu Hufca rozpocznie się 26 listopada o godzinie 18:00 w Domu Harcerza w Gdańsku.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.20/2015 z 2015-11-15

 • korekta wcześniejszego rozkazu
   Czytaj całość→

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielkimi krokami zbliża się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Organizator sztabu: Szczep im. Szarych Szeregów.
Zgłoszenia: mailem do 27 listopada.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.19/2015 z 2015-11-13

 • zatwierdzenie planów pracy środowisk na rok harcerski 2015/2016
   Czytaj całość→

Rozkaz L.18/2015 z 2015-11-11

 • zmiana drużynowej 16 GDH „Czarna szesnastka”
 • zmiana drużynowej 99 WDW „Styks”
 • uzyskanie czynnego prawa wyborczego przez phm. Karolinę Ellward
   Czytaj całość→

Rozkaz L.17/2015 z 2015-11-02

 • zmiana drużynowej 1 GGZ „Słoneczna gromada”
 • przeniesienie czynnego prawa wyborczego z pwd. Agnieszki Radom na dh. Weronikę Połomską
   Czytaj całość→

zjazd hufca - materiały zjazdowe

Materiały zjazdowe zostały właśnie rozesłane mailem. Jeśli któryś z uczestników dysponującym głosem decydującym ich nie otrzymał, prosimy o jak najszybszy kontakt.

   Czytaj całość→

przedzjazdowe spotkanie z Komendantem Chorągwi - przypomnienie

3 listopada 2015 r. o 18:00, poświęcone przyszłości HBO „Morena” i naszym opcjom

   Czytaj całość→

Rozkaz L.16/2015 z 2015-10-31

 • wykaz instruktorów Hufca we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych zuchowych: Paulina Mrozik
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych harcerskich: pwd. Adrian Bochenek
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych wędrowniczych: pwd. Agnieszka Pokrzywińska
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2014/2015
 • sprostowanie niektórych danych osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
   Czytaj całość→

Wigilia Instruktorska Hufca 2015

14 grudnia (poniedziałek), 17:30, SP nr 24 (szkoła Szczepu „Watra”)

   Czytaj całość→

Rozkaz L.15/2015 z 2015-10-25

 • zjazd zwykły hufca – 15 listopada 2015 r. (niedziela)
   Czytaj całość→

Rozkaz L.14/2015 z 2015-10-16

 • reorganizacja środowiska Nieprzetartego Szlaku przy ZSS nr 2
 • zamknięcie okresu próbnego jednostkom NS przy ZSS nr 2
 • rozwiązanie 45 PGDH NS przy ZSS nr 1
 • zmiana drużynowej 99 WGZ „Wodna warta” w Szczepie HDW „Okeanida”
 • zmiana drużynowego 26 GDH „Caduceus”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2015 z 2015-09-30

 • korekty wcześniejszych rozkazów
   Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2015 z 2015-09-19

 • wykaz funkcyjnych i jednostek hufca na rok harcerski 2015/2016
 • rozwiązanie PGDS przy ZKPiG 12
   Czytaj całość→

Zjazd Zwykły Hufca

15 listopada 2015 r. po południu, dokładna godzina i miejsce będą znane później.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2015 z 2015-09-01

 • reaktywacja 45 GDH NS w ZSS nr 1
 • reaktywacja 38 GGZ „Smerfy” w NSP „Nasza Szkoła”
 • przywrócenie członkostwa w ZHP: Magdalena Chrapkiewicz
 • dyplom ukończenia kursu pwd „Kuriozum”: Dominika Franciszczak, Anna Dowżenko, Beata Roda-Mielczarek, Martyna Kolińska, Alicja Jettmar-Fojut, Natalia Jüngst, Kamila Szydlik, Tomasz Detlaf, Paulina Mrozik, Marta Młodawska, Julia Tarnacka, Julia Sieńkowska, Patrycja Lange, Aleksandra Radtke, Jarosław Dysarz
   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2015 z 2015-08-14

 • zmiana drużynowej 99 HDW „Doris” w Szczepie HDW „Okeanida”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2015 z 2015-08-10

 • rozwiązanie Hufca ZHP Gdańsk-Przymorze
 • mianowanie kadry HAL 2015: Hufca Wejherowo w Caryńskiem
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Katarzyna Wachulska, pwd. Adrian Bochenek
   Czytaj całość→

nowi instruktorzy w Hufcu!


1 sierpnia 2015 r. H.O. Katarzyna Wachulska i H.O. Adrian Bochenek niezależnie od siebie złożyli Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodnikami.

   Czytaj całość→

nowe instruktorki w Hufcu!


29 lipca 2015 r. H.O. Natalia Jüngst i H.O. Agnieszka Pokrzywińska złożyły Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodniczkami.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2015 z 2015-07-30

 • zmiana drużynowej 733 MDH „Panta rhei”
 • mianowanie kadry HAL 2015: obozu Szczepu „Watra” w Jabłuszku
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Natalia Jüngst, pwd. Agnieszka Pokrzywińska
   Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2015 z 2015-07-02

 • mianowanie kadry HAL 2015: obozu-kursu specjalności wodnej w Siemianach, kolonii dla dzieci niezrzeszonych w Wygoninie
 • uzyskanie przydziału służbowego: hm. Marek Boraczyński
   Czytaj całość→

Rozkaz L.6/2015 z 2015-06-25

 • mianowanie kadry HAL 2015: kolonii zuchowej w Jarosławcu, obozu Szczepu „Rodło” w Lginiu
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Natalia Jüngst, h.o. Adrian Bochenek
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Dorota Topczyńska
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Aleksander Bryksy
   Czytaj całość→

dyżur Skarbnika w hufcu

W czwartek, 18 czerwca, Druhna Skarbnik czeka na Was w siedzibie Hufca w godzinach 17-18.

   Czytaj całość→

nowy instruktor w Hufcu!


14 czerwca 2015 r. H.O. Alek Bryksy złożył Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodnikiem.

   Czytaj całość→

Letni Festiwal Piosenki Harcerskiej „Scout be the Music” 2015

Trzecia już edycja hufcowego festiwalu piosenki. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie tego sezonu!
Gwarantujemy dobrą zabawę i dużo śmiechu! Nie można też zapomnieć o super, ekstra, czadowych nagrodach!
13 czerwca 2015 r., Morenka. Wpisowe: 10 zł od osoby.

   Czytaj całość→

Harcerskie Zawody Biegowe

Piątek 19 maja, SP nr 85 na Jasieniu. Starty na dystansie 100 m, w 3 kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta i chłopcy. Zgłoszenia do 27 maja.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.5/2015 z 2015-05-20

 • rozwiązanie 56 GDH „Gambatte”
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Aleksander Bryksy
   Czytaj całość→

Kurs Komend Hufców w MAK


MAK organizuje kurs dla członków komend hufców, ciekawy dla wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem hufca jako szczebla struktury.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.4/2015 z 2015-04-20

 • uzupełnienie składu komendy hufca o phm. Karolinę Lewandowską
 • mianowanie kwatermistrza chorągwi: hm. Tomasz Szymański
 • zamknięcie próby phm.: pwd. Anna Tomaszek
 • otwarcie próby pwd.: Paulina Mrozik
 • zwolnienia kadry HAZ 2015
   Czytaj całość→

XIV Wiosenna Impreza na Orientację

24 kwietnia (piątek), 18:00, lasy oliwskie, start na Niedźwiedniku

   Czytaj całość→

Rozkaz L.3/2015 z 2015-03-20

 • zamknięcie próby pwd.: Agnieszka Pokrzywińska
 • otwarcie próby pwd.: Beata Roda-Mielczarek, Martyna Kolińska
 • wyniki XIII Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej
   Czytaj całość→

Rozkaz L.2/2015 z 2015-03-02

 • Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”: hm. Bartosz Blaszke
 • Listy Pochwalne Naczelnika ZHP: phm. Karolina Ellward, pwd. Magdalena Ellward
 • nowa Komisja Rewizyjna Hufca
 • rezygnacja phm. Anny Bober z członkostwa w Komendzie Hufca
 • mianowanie drużynowego Drużyny Sztandarowej Chorągwi Gdańskiej ZHP: ćw. Aleksander Bryksy
 • zmiana drużynowej 13 GGZ „Zwinne wiewiórki”
 • mianowanie kadry zimowisk:
  • 733 MDH „Panta rhei” w Wygoninie
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • 26 GDH „Caduceus” w Wygoninie
   Czytaj całość→

Rozkaz L.1/2015 z 2015-01-20

 • wyniki wyborów władz chorągwi – instruktorzy Hufca we władzach chorągwi
 • przyznanie stopnia hm.: phm. Monika Glewicz-Kata
 • powołanie PGZ „Liski urwiski” w Szczepie im. Szarych Szeregów
 • dyplom ukończenia KKK: pwd. Anna Tomaszek
   Czytaj całość→

nowa harcmistrzyni w Hufcu!


14 stycznia phm. Monika Glewicz-Kata zamknęła pozytywnie próbę harcmistrzowską i została harcmistrzynią!

   Czytaj całość→

nowy instruktor w Hufcu!


31 stycznia 2015 r. ćw. Przemysław Urbaniak złożył Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodnikiem.

   Czytaj całość→

nowa Komisja Rewizyjna Hufca

Zakończył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca, na którym wybraliśmy Komisję Rewizyjną na pozostałą część obecnej kadencji władz, tj. do jesieni 2015 r. W skład Komisji weszli:

 • phm. Marcin Ząbczyk – przewodniczący
 • pwd. Ewa Deręgowska-Lewosz
 • pwd. Marcin Protasewicz

Gratulujemy!

   Czytaj całość→

większe uprawnienia „kuratoryjne” instruktorów na obozach i zimowiskach

Podharcmistrzowie i harcmistrzowie nie potrzebują już kursu kierowników wypoczynku. Przewodnik ze stażem może być komendantem obozu po ukończeniu kursu.

   Czytaj całość→

jak uzyskać zwolnienie z opłaty za zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, jak przy zatwierdzaniu zimowiska/obozu występować o zwolnienie z opłaty za zaświadczenie o niekaralności.

   Czytaj całość→

zgoda na przynależność dziecka do ZHP – wzór

Wzór zgody rodziców na przynależność małoletniego dziecka do ZHP, opracowany przez GK ZHP: formularz

   Czytaj całość→

kurs przybocznych zuchowych

2 złazy: 9-11 stycznia i 23-25 stycznia, w Gdańsku. Koszt: 50 zł. Zgłoszenia: jak najszybciej… Kurs otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od hufca.

   Czytaj całość→

szkolenie księgowych i kwatermistrzów przed HAZ

17 stycznia 2015 r. (sobota) w Domu Harcerza. Zgłoszenia do 14 stycznia. Koszt: 20 zł z obiadem, 5 zł bez obiadu.

   Czytaj całość→

Msza Św. w intencji Andrzeja i Olgi Małkowskich

Niedziela 18 stycznia 2015 r. o godz. 10:30 w kościele pw. Opatrzności Bożej na Zaspie.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.14/2014 z 2014-12-20

 • przetasowania w zespołach Komendy Chorągwi w związku z końcem kadencji
 • dyplom ukończenia KKK: phm. Monika Glewicz-Kata, phm. Robert Pasymowski
 • Odznaka „Młodzieżowy Ratownik Wodny Chorągwi Gdańskiej ZHP”: Michał Blicharz, Piotr Hallman, Natalia Jüngst, Jeremi Ledwoń, Patrycja Ossowska
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Marta Furkal, ćw. Przemysław Urbaniak
 • otwarcie próby phm.: pwd. Agnieszka Kubacka „Młoda”
   Czytaj całość→

kurs przewodnikowski – zima 2015 r.

3 złazy: 23-25 stycznia, 27 lutego – 1 marca, 13-15 marca. Trzeba mieć ukończone 16 lat. Koszt: 150 zł. Zgłoszenia: do komendantki, phm. Moniki Glewicz.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2014 z 2014-12-10

 • zjazd nadzwyczajny hufca – wybieramy nową komisję rewizyjną
   Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2014 z 2014-11-20

 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP”: hm. Tomasz Szymański, hm. Andrzej Sawuła
 • zamknięcie okresu próbnego 21 Drużynie Nieprzetartego Szlaku „Zielone koniczyny”
 • otwarcie okresu próbnego:
  • drużynie Nieprzetartego Szlaku działającej przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Beata Roda-Mielczarek
  • kręgowi starszyzny Nieprzetartego Szlaku nr 23 działającemu przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Janina Szczepaniak
  • kręgowi starszyzny Nieprzetartego Szlaku nr 24 działającemu przy ZSS nr 2 w Gdańsku-Oliwie – drużynowa Iwona Goczewska
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Katarzyna Wachulska
 • otwarcie próby pwd.: pion. Julia Sieńkowska, dh. Grzegorz Mularski
 • otwarcie próby phm.: pwd. Grzegorz Bober
 • przyjęcie w poczet instruktorów pwd. Dominiki Wąs „Kąsi”
   Czytaj całość→

po zjeździe Chorągwi Gdańskiej ZHP

 • nowy komendant i nowa komenda chorągwi
 • instruktorzy Hufca we władzach Chorągwi Gdańskiej
 • odznaczenia dla naszych instruktorów
   Czytaj całość→

było: spotkania przedwyborcze z kandydatami na funkcję Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP

Kadra Hufca spotkała się z kandydatami do funkcji komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP. 3 listopada dyskutowaliśmy z hm. Lucjanem Brudzyńskim, zaś 7 listopada – z hm. Arturem Glebko. Wybory nowych władz chorągwi – już 14-15 listopada.

   Czytaj całość→

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielkimi krokami zbliża się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Organizator sztabu: Szczep im. Szarych Szeregów.
Zgłoszenia: mailem do 28 listopada.

   Czytaj całość→

Mikołajki Instruktorskie dla kadry zuchowej

Impreza dla kadry zuchowej Hufca: 12-13 grudnia, Cieszymowo Wielkie, 25 zł/os. Zgłoszenia do 30 listopada.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2014 z 2014-10-31

 • Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP: phm. Marcin Ząbczyk „Mały”
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP”: phm. Anna Bober, phm. Agnieszka Kalka
 • wykaz delegatów na XI Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP
 • wykaz instruktorów Hufca we władzach i zespołach Chorągwi Gdańskiej
 • wyniki XLVIII Spartakiady HDWiŻ
 • dyplomy ukończenia kursu przewodnikowskiego: Sandra Kaczmarek, Agata Scharmach
 • dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego: pwd. Anna Tomaszek
 • dyplom ukończenia kursu drużynowych zuchowych: Anna Marcinkowska
 • zmiana komendanta HBO „Morena”
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2013/2014
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Dominika Roguska
 • otwarcie próby phm.: pwd. Agnieszka Radom
 • otwarcie prób pwd.: sam. Agnieszka Czekaj, och. Julia Tarnacka
   Czytaj całość→

27. Rajd Śladami Przeszłości Gdańska


27 edycja RŚPG, 8-11 listopada. Przy zgłoszeniach do 27 października wpisowe 40 zł/os.

   Czytaj całość→

JOTI / JOTA 2014

Jamboree on the Internet oraz Jamboree on the Air na Morence. Już w ten weekend, 18-19 października, od 11:00. Zapraszamy!

   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2014 z 2014-09-20

 • zwolnienia kadry HAL
 • wykaz funkcyjnych Hufca
 • wykaz jednostek Hufca
 • rezygnacja phm. Roberta Pasymowskiego z członkostwa w KRH
 • rozwiązanie 38 GGZ „Smerfy”
 • zmiana komendanta Szczepu „Rodło”
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Kaja Malicka
   Czytaj całość→

kurs podharcmistrzowski Hufca Śródmieście i MAK

Hufiec Gdańsk-Śródmieście wraz z MAK organizują kurs podharcmistrzowski. 3 weekendowe złazy we wrześniu i październiku. Koszt: 80 zł. Termin zgłoszeń: do 21 września.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.09/2014 z 2014-08-20

 • otwarcie okresu próbnego drużynie starszoharcerskiej działającej przy ZKPiG 12 (drużynowa: sam. Agnieszka Czekaj)
 • odejście phm. Renaty Opieki z ZHP
   Czytaj całość→

obozy środowisk naszego Hufca – wakacje 2014

Lista zatwierdzonych obozów organizowanych przez gromady i drużyny naszego Hufca w wakacje 2014 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.08/2014 z 2014-07-06

 • zmiana drużynowej 7 GGZ „Nadmorskie niedźwiadki”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.07/2014 z 2014-07-01

 • mianowanie kadry HAL
 • przyznanie odznak „Ratownik ZHP” dh. dh.:
  • Agnieszce Czekaj
  • Agnieszce Hallmann
  • Natalii Jüngst
  • Przemysławowi Urbaniakowi
   Czytaj całość→

Rozkaz L.06/2014 z 2014-06-20

 • zmiana drużynowej 99 SDW „Nefele” (Szczep HDW „Okeanida”)
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Kaja Malicka
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Karolina Ellward, pwd. Barbara Topczyńska
 • otwarcie prób pwd.: pion. Julia Korona, ćw. Krzysztof Mielewczyk
 • otwarcie prób phm.: pwd. Dorota Topczyńska, pwd. Damian Kowalski
   Czytaj całość→

Kursy MAK w drugiej połowie sierpnia


W drugiej połowie sierpnia MAK organizuje szereg kursów, m.in. przewodnikowski i drużynowych.

   Czytaj całość→

Nowy regulamin sprawności harcerskich


Jest poprawiony regulamin sprawności harcerskich.

   Czytaj całość→

Nowy regulamin sprawności zuchowych


Jest nowy regulamin sprawności zuchowych, zespołowych i indywidualnych.

   Czytaj całość→

Godziny instruktorskie Hufca

14-15 czerwca 2014 r., SP w Baninie. Impreza z noclegiem i wyżywieniem, darmowa.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.05/2014 z 2014-05-20

 • zjazd nadzwyczajny hufca – wybieramy 2 delegatów na jesienny zjazd chorągwi
 • zmieniony regulamin HKSI
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Dominika Wąs „Kąsi”, h.o. Kamil Glewicz „Szpon”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.04/2014 z 2014-04-25

 • wyniki XIV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich ZHP
 • powołanie sztabu XXX Rajdu „Rodło”, w tym komendantów tras:
  • trasy 6 rowerowej – pwd. Marcin Wasilewski
  • trasy 7 „30-lecia” – phm. Joanna Wasilewska
 • przedłużenie SOKK – hm. Andrzej Sawuła
 • powołanie w skład HKSI – phm. Kamila Żywicka
 • przyjęcie w poczet instruktorów – pwd. Grzegorz Bober
   Czytaj całość→

XXI Harcerski Rajd w Nieznane

Termin: 6-8 czerwca 2014
Zgłoszenia: 2 czerwca w godz 17:30-18:30
Koszt: 39,99 zł

   Czytaj całość→

Letni Festiwal Piosenki Harcerskiej „Scout be the music” 2014

31 maja 2014 r.
Wpisowe: 5-10 zł od osoby, dokładny koszt i miejsce – wkrótce.

   Czytaj całość→

nowy instruktor w Hufcu!


5 kwietnia 2014 r. h.o. Grzegorz Bober złożył Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodnikiem.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.02/2014 z 2014-02-20

 • uchwała Komendy Chorągwi ws. podziału środków z 1% zebranych w 2014 r.
 • zwolnienie kadry zimowisk:
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • Szczepu „Watra” w Toruniu
 • przyznanie stopnia phm: pwd. Marcin Ząbczyk „Mały”
   Czytaj całość→

Rozkaz L.01/2014 z 2014-01-20

 • mianowanie kadry zimowisk:
  • Szczepu HDW „Okeanida” w Chmielnie
  • Szczepu „Watra” w Toruniu
 • przywrócenie członkostwa i stopnia instruktorskiego pwd. Ewie Bryłce (Szczep „Watra”)
   Czytaj całość→

Rozkaz L.18/2013 z 2013-12-20

 • chorągwiane wyróżnienie „Instruktorskie debiuty” dla pwd. Agnieszki Radom!
 • nagroda Komendanta Chorągwi dla wędrowników z 733 MDH „Panta rhei” za rejs śródlądowy Gdańsk-Warszawa-Węgorzewo
 • otwarcie okresu próbnego drużynie wędrowniczej działającej przy HBO „Morena” (drużynowy: phm. Robert Pasymowski)
 • otwarcie próby pwd: sam. Anna Marcinkowska, h.o. Marta Furkal
 • otwarcie próby phm: pwd. Barbara Topczyńska
 • przyjęcie w poczet instruktorów: pwd. Dorota Topczyńska
   Czytaj całość→

Rozkaz L.17/2013 z 2013-11-24

 • absolutorium dla Komendy Hufca
 • zmiana Programu rozwoju Hufca
 • przejście pwd. Ewy Styczyńskiej do Hufca „Rodło” Olsztyn
   Czytaj całość→

Harcerska Gra Decyzyjna BUM!

Dla kadry stykającej się z zagadnieniami bezpieczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych. 26 kwietnia 2014 r., GK ZHP, Warszawa. Koszt: 10 zł.

   Czytaj całość→

kurs młodszych ratowników wodnych


Nieobowiązkowy certyfikat umiejętności ratowniczych, zbliżony do dawnego stopnia Młodszego Ratownika WOPR. Po koszcie wejścia na basen! Zgłoszenia – jak najszybciej, mailem.

   Czytaj całość→

Kurs Kadry Kształcącej


4-6 kwietnia oraz 9-11 maja 2014 r., w Domu Harcerza. Warunkiem jest stopień phm lub ukończenie kursu phm. Zgłoszenia: do 23 marca.

   Czytaj całość→

seminarium instruktorskie „Jak zapalić wypalonych, jak nie zgasić napalonych?” – edycja II


5 kwietnia 2014 r., 15:00–18:30, Dom Harcerza. Zgłoszenia do 31 marca 2014 r.

   Czytaj całość→

odznaka zuchowa na 100-lecie ruchu zuchowego w Polsce

Bardzo fajna propozycja programowa popularyzująca dorobek ruchu zuchowego oraz stymulująca wymianę doświadczeń instruktorów.

   Czytaj całość→

Chorągwiany kurs ratownika wodnego

Zajęcia: niedziela, 15:30–17:10. Czas trwania: 23 marca – koniec maja. Dla harcerzy kurs mocno dotowany.

   Czytaj całość→

Bezdroża Zuchowe w Hufcu Śródmieście

21-23 marca, koszt: 35 zł/os., zgłoszenia do 8 marca

   Czytaj całość→

23. Rajd „Tajna lilijka” Hufca Gdynia

28-30 marca 2014 r., trasy: zuchowa, harcersko-starszoharcerska, wędrownicza; zgłoszenia do 10 marca (wędrownicy do 15 marca)

   Czytaj całość→

Alert Naczelnika ZHP „Harcerze dla Ukrainy”

Rozkaz Specjalny LS. 1/2014 Naczelnika ZHP

Zbiórka pieniędzy na pomoc poszkodowanym w rozruchach na Ukrainie, na podstawie informacji od Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy „Płast”, której członkowie przez cały okres demonstracji pełnią służbę ratowniczą i humanitarną. W ich ocenie nie brakuje środków medycznych, za to potrzeba pieniędzy na jedzenie, ubrania i inne wsparcie ofiar.

   Czytaj całość→

kurs przewodnikowski w Hufcu Gdynia

2 złazy: 21-23 marca oraz 4-6 kwietnia. Koszt: 90 zł. Zgłoszenia do 11 lutego.

   Czytaj całość→

XXX Rajd „Rodło” – zmiana terminu!

15-18 maja 2014 r. (tydzień wcześniej niż pierwotnie ogłoszono)

   Czytaj całość→

Zuchowy Bal Karnawałowy 2014

15 lutego 2014 r., 15:00, SP 24 (ul. Lilli Wenedy 19)

   Czytaj całość→

kształcenie w wakacje – zaprasza Hufiec Garwolin

Kurs pwd, kursy drużynowych Z,H,W, kursy pierwszej pomocy HSR i KPP, warsztaty skautowe, puszczański kurs zastępowych i inne. Druga połowa sierpnia, 55 km od Warszawy.

   Czytaj całość→

Warsztaty chorągwiane: Trening Twórczego Myślenia

15-16 lutego, Dom Harcerza. Koszt: 25 zł.

   Czytaj całość→

Trasa Rowerowa XXX Harcerskiego Rajdu Rodło

Pwd. Marcin Wasilewski wraz z Grupą Rowerową SundayBikers zapraszają na trasę rowerową XXX Rajdu „Rodło”. Tczew – Wygonin – Kościerzyna – Morenka – Sopot, 180 km w 3 dni!

   Czytaj całość→

Festiwal Piosenki „Szałamaja” 2014 – jubileuszowa, XXX edycja!

Jubileuszowy 30 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja”. 28 lutego – 2 marca 2014 r. Kwidzyn. Zgłoszenia do 15 lutego 2014 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.16/2013 z 2013-11-01

 • rozwiązanie HZKK
 • mianowanie pwd. Agnieszki Kubackiej namiestniczką zuchową
 • otwarcie próby pwd.: sam. Maria Dowżenko
 • zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2012/2013
   Czytaj całość→

Wigilia Hufca – 18 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r. (środa), 18:00, harcówka Szczepu „Rodło”

   Czytaj całość→

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

23 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w ZKPiG 21 na Morenie (szkoła Szczepu „Rodło”)

   Czytaj całość→

Rozkaz L.15/2013 z 2013-10-31

 • sprostowanie niektórych danych osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
   Czytaj całość→

Rozkaz L.14/2013 z 2013-10-25

 • zwołanie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
 • lista osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
   Czytaj całość→

Rozkaz L.13/2013 z 2013-10-13

 • zmiana drużynowej 5 GGZ „Przyjaciele Puchatka”
 • mianowanie ćw. Aleksandra Bryksego drużynowym 15 GDH „Puszcza”
 • odejście phm. Jacka Cieśli z ZHP
   Czytaj całość→

Rozkaz L.12/2013 z 2013-10-04

 • rezygnacja hm. Małgorzaty Kowalskiej z członkostwa w Komendzie Hufca
 • wykaz jednostek specjalnościowych Hufca
 • odwołanie dh. Aleksandra Gurskiego z funkcji drużynowego DSChG
   Czytaj całość→

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielkimi krokami zbliża się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Organizator sztabu: Szczep im. Szarych Szeregów.
Zgłoszenia: mailem do 29 listopada.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.11/2013 z 2013-09-21

 • wykaz funkcyjnych Hufca
 • wykaz jednostek Hufca
 • zwolnienie ze składu HKSI phm. Anny Rycharskiej
   Czytaj całość→

Rozkaz L.10/2013 z 2013-08-20

 • powołanie pwd. Agnieszki Kubackiej w skład Referatu Zuchowego Chorągwi
 • zwolnienie kadry HAL cd.
   Czytaj całość→

Rozkaz L.9/2013 z 2013-07-21

 • zmiana drużynowej 99 SDW „Nefele”
 • zwolnienia kadry HAL
 • dyplomy ukończenia kursu drużynowych: ćw. Aleksander Bryksy, sam. Agnieszka Czekaj, ćw. Paweł Hildebrand, sam. Kaja Malicka, sam. Dominika Roguska, ćw. Przemysław Urbaniak
   Czytaj całość→

Rozkaz L.8/2013 z 2013-07-10

 • zmiana drużynowej 13 GGZ „Zwinne wiewiórki”
 • zmiana drużynowego 26 GDH „Caduceus”
 • mianowania kadry HAL
   Czytaj całość→

szkolenie opiekunów prób instruktorskich – 14 października

przed najbliższym spotkaniem KSI Hufca, 14 października 2013 r. (poniedziałek)

   Czytaj całość→

spotkanie z prawnikiem dla kadry zuchowej

5 października (sobota), 16:00-18:30, Dom Harcerza

   Czytaj całość→

Rekrutacja do międzynarodowych projektów w ramach ScoutingTrain 2014

Można pracować ze skautami z Niemiec, Rosji i Białorusi oraz pojechać Koleją Transsyberyjską nad Bajkał!

   Czytaj całość→

Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem

Propozycja programowa GK skierowana do wszystkich grup metodycznych, pokazująca, że nauka może być ciekawa i twórcza.

   Czytaj całość→

Trasa starszoharcerska Startu Hufca 2013 „Życie to jeden wielki film”

Czułeś się kiedyś jak w filmie? Utożsamiałeś się z postaciami ze swojej ulubionej adaptacji? Zawsze chciałeś wypróbować gadgety wykorzystane przez głównego bohatera?
Postanowiliśmy dać Ci okazję :)

   Czytaj całość→

Startujemy :)

Na dobry START dla każdego coś miłego :)

Spotykamy się 21.09 (sobota) w okolicach parku Reagana. Godzina i miejsce zbiórki zależą od wybranej trasy.

Zgłoszenia online do 15.09

   Czytaj całość→

konkurs fotograficzny „Harcerskim szlakiem” o nagrodę Komendanta HBO Morena

   Czytaj całość→

obozy środowisk naszego Hufca – wakacje 2013

Lista zatwierdzonych obozów organizowanych przez gromady i drużyny naszego Hufca w wakacje 2013 r.

   Czytaj całość→

jeszcze jedna nowa instruktorka w Hufcu!


22 czerwca 2013 r. sam. Agnieszka Kempisty złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodniczką.

   Czytaj całość→

nowa instruktorka w Hufcu!


22 czerwca 2013 r. h.o. Dorota Topczyńska złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodniczką.

   Czytaj całość→

nowi podharcmistrzowie w Hufcu!


Pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn i pwd. Robert Pasymowski „Pasym” są od 19 czerwca podharcmistrzami!

   Czytaj całość→

Rozkaz L.7/2013 z 2013-06-20

 • uchwały KH: zawieszenie 1 SDK DŻ, KI im. BMC i Szczepu im. BMC
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: pion. Antonina Kołodziejczyk „Tosia”
 • otwarcie próby pwd.: sam. Katarzyna Wachulska, ćw. Przemysław Urbaniak
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn, pwd. Robert Pasymowski „Pasym”
 • dyplomy ukończenia kursu drużynowych: sam. Małgorzata Brzyska, trop. Maria Dowżenko, sam. Patrycja Kothe, h.o. Damian Kowalski, odkr. Łukasz Materny
 • szkolenie opiekunów prób: pwd. Karolina Lewandowska, pwd. Wojciech Suryn
   Czytaj całość→

Rozkaz L.6/2013 z 2013-05-25

 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Damian Kowalski
 • otwarcie próby pwd.: ćw. Aleksander Bryksy
 • przyznanie stopnia phm.: pwd. Kamila Żywicka
 • ukończenie KKK: phm. Małgorzata Kowalska
   Czytaj całość→

p. Renata Jurkiewicz, dyrektorka SP 49, Przyjacielem Chorągwi Gdańskiej ZHP


W podziękowaniu za ponad 20 lat wspierania harcerzy działających w SP 49 Komenda Chorągwi uhonorowała p. mgr Renatę Jurkiewicz, nauczycielkę i dyrektorkę SP 49 oznaką „Przyjaciel Chorągwi Gdańskiej ZHP”. My również przyłączamy się do podziękowań!

   Czytaj całość→

nowa harcmistrzyni w Hufcu!


12 czerwca phm. Małgosia Kowalska zamknęła pozytywnie próbę harcmistrzowską i została harcmistrzynią!

   Czytaj całość→

szkolenie dla księgowych i kwatermistrzów HAL 2013

8 czerwca 2013 r., 10:00-14:00, Dom Harcerza. Koszt: 20 zł od osoby.

   Czytaj całość→

Letni Festiwal Piosenki Harcerskiej „Scout be the music”

Dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich z naszego Hufca. 15 czerwca 2013 r. Zgłoszenia: do 20 maja.

   Czytaj całość→

kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń”

Trwa śródroczny kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń” organizowany przez nasz Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Szefową kursu jest phm. Małgosia Kowalska HO, członkini Komendy Hufca odpowiedzialna za kształcenie.

   Czytaj całość→

kurs zastępowych organizowany przez Szczep „Rodło”

31 maja – 2 czerwca 2013 r., dla wszystkich chętnych z Hufca. Zgłoszenia: do 22 maja.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.5/2013 z 2013-04-20

 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: sam. Agnieszka Kempisty
 • otwarcie próby phm.: pwd. Anna Tomaszek
   Czytaj całość→

Rozkaz L.4/2013 z 2013-04-09

 • zbiórka wyborcza: 15 maja (środa), 18:00, Dom Harcerza
 • lista osób dysponujących czynnym prawem wyborczym
   Czytaj całość→

kurs przybocznych zuchowych

17-19 maja 2013 r.
Pytania i zgłoszenia: do phm. Ani Bober.

   Czytaj całość→

Jamboree on The Trail 2013

11-12 maja 2013 r.,
leśniczówka Paraszynek k. Bożegopola Wielkiego

   Czytaj całość→

XX Harcerski Rajd w Nieznane

Termin: 7-9 czerwca 2012
Zgłoszenia: 3 czerwca w godz 18:00-19:00
Koszt: 39,99 zł

   Czytaj całość→

gra terenowa „Eks-peryment”

…z elementami survivalu: 13-14 kwietnia 2013 r., koszt 40 zł. Zgłoszenia do 2 kwietnia 2013 r.

   Czytaj całość→

marcowa odprawa drużynowych

Zbliża się trzecia środa miesiąca, stały termin odpraw drużynowych, zapraszamy zatem drużynowych, przedstawicieli drużyn i wszystkich innych chętnych 20 marca na 18:30 na Morenkę.

   Czytaj całość→

kurs drużynowych drużyn wielopoziomowych „Horyzont zdarzeń” – kwiecień–czerwiec 2013 r.

Organizujemy śródroczny kurs drużynowych o nazwie „Horyzont zdarzeń”. Organizatorem jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Szefową kursu będzie phm. Małgosia Kowalska HO, członkini Komendy Hufca odpowiedzialna za kształcenie. Zgłoszenia: do 30 marca 2013 r.

   Czytaj całość→

kurs kierowników wypoczynku

7–8 czerwca 2013 r.

   Czytaj całość→

55 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski


6–9 czerwca 2013 r., rejon Starachowic

   Czytaj całość→

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego 2013


Wraca po 10 latach! 1–5 maja 2013 r. w Warszawie.

   Czytaj całość→

starszoharcerski kurs pierwszej pomocy HSR

23 marca 2013 r., Strzebielino Morskie k. Lęborka
koszt: 25 zł

   Czytaj całość→

XII Wiosenna Impreza na Orientację

19 kwietnia (piątek), 18:00, lasy Wrzeszcza przy ul. Jaśkowa Dolina

   Czytaj całość→

mistrzostwa pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP - aktualizacja

10 marca 2013 r. na basenie SP 2 na Morenie odbędą się 11. Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.

   Czytaj całość→

kurs przewodnikowski „Omnes” – odwołany

Jednak w tym roku nie robimy kursu pwd., nie ma chętnych.

   Czytaj całość→

zimowiska środowisk naszego Hufca

Lista zatwierdzonych biwaków i zimowisk organizowanych przez gromady i drużyny naszego Hufca w okolicach ferii 2013.

   Czytaj całość→

jaką działalność w okresie ferii i wakacji trzeba zgłaszać jako wypoczynek?

Oficjalne stanowisko MEN: zbiórki w miejscu zamieszkania (dla nas: na terenie Gdańska) można prowadzić normalnie.

   Czytaj całość→

promocja mBanku dla członków ZHP


Główna Kwatera załatwiła, że po spełnieniu łatwych warunków każdy harcerz mający co najmniej 13 lat może dostać 50 zł na start i potem 50 zł co roku – w sam raz na opłacenie składek… ;)

   Czytaj całość→

nowa instruktorka w Hufcu!


1 lutego 2013 r. sam. Agnieszka Radom złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodniczką.

   Czytaj całość→

11. Wędrownicza Watra 2013

11. Wędrownicza Watra 2013
19-25 sierpnia 2013 r., Małopolska

   Czytaj całość→

kurs przewodnikowski „Omnes” – marzec/kwiecień 2013 r.

Drugi rok z rzędu nasz Hufiec organizuje śródroczny kurs przewodnikowski. Tym razem będzie się on nazywał „Omnes”. Jak rok temu, zamierzamy go akredytować przy MAK, ale organizatorem jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Szefową kursu będzie ponownie phm. Małgosia Kowalska HO, członkini Komendy Hufca odpowiedzialna za kształcenie. Zgłoszenia: do 10 lutego 2013 r.

   Czytaj całość→

kurs organizatorów harcerskich spływów kajakowych

część teoretyczna: 16-17 marca, zgłoszenia do 1 marca
część praktyczna – nizinna: 15-16 czerwca, zgłoszenia do 31 maja
część praktyczna – morska: 31 sierpnia – 1 września, zgłoszenia do 10 sierpnia

   Czytaj całość→

lilijki „prezydenckie” dla kadry Hufca


Cała kadra Hufca otrzymała w prezencie od Prezydenta RP pamiątkowe lilijki dla upamiętnienia protektoratu nad harcerstwem.

   Czytaj całość→

żałoba w ZHP

23 stycznia 2013 r. zmarł kardynał Józef Glemp

   Czytaj całość→

styczniowa odprawa drużynowych - już jutro!

w środę 23 stycznia, o 18:30 na Morence

   Czytaj całość→

nowa instruktorka w Hufcu!


12 stycznia 2012 r. sam. Ewa Styczyńska złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, zostając przewodniczką.

   Czytaj całość→

Kurs Kadry Kształcącej 2013

Organizowany przez Komendę Chorągwi, weekendowy, na wiosnę 2013 r. Chętni mogą się już zgłaszać.

   Czytaj całość→

międzynarodowy kurs Woodbadge w Holandii

26 kwietnia – 4 maja 2013 roku, w pobliżu Eindhoven w Holandii. Uczestnicy opłacają tylko 30% kosztów dojazdu + 80 zł wyprawka. Termin zgłoszeń: do 20 stycznia.

   Czytaj całość→

szkolenie dla kwatermistrzów i księgowych przed HAZ 2013

12 stycznia 2013 r. w godz. 10:00-14:00 w Domu Harcerza

   Czytaj całość→

nowy komunikat HALiZ (z 17 grudnia 2012 r.)

Podczas tegorocznej HAZ obowiązuje nowy komunikat HALiZ Komendanta Chorągwi Gdańskiej. Jest on zawarty m.in. w chorągwianym biuletynie 14(277) z grudnia 2012 r. (link w pełnej wiadomości)

   Czytaj całość→

BTH wędrowniczy Know–How

26-27 stycznia 2013 r. w Tczewie, koszt: 15 zł. Zarówno dla obecnych wędrowników, jak i dla wszystkich osób w wieku wędrowniczym chcących spróbować wędrownictwa.

   Czytaj całość→

spotkanie/warsztaty zuchowców Chorągwi Gdańskiej - 12 stycznia 17:00-24:00

12 stycznia w godzinach wieczorno-nocnych, Dom Harcerza. Za darmo.

   Czytaj całość→

kurs kierowników wypoczynku

18-19 stycznia 2013 r.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.23/2012 z 2012-12-05

 • nowa przewodnicząca HKR „Medicus” – pwd. Anna Tomaszek
 • HKR „Medicus” – powrót do formuły funkcjonowania klubu specjalnościowego
   Czytaj całość→

Rozkaz L.22/2012 z 2012-11-26

 • wyniki Turnieju Antka Cwaniaka 2012
 • rozwiązanie 111 GDH „Radical”
   Czytaj całość→

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zbliża się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Temat tegorocznego Finału WOŚP brzmi: Dla ratowania dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku, potrzebna jest nasza służba!

   Czytaj całość→

Żałoba w ZHP

W dniach 8-13 listopada w ZHP obowiązuje żałoba po hm. Barbarze Bogdańskiej-Pawłowskiej, twórczyni ruchu Drużyn Grunwaldzkich.

   Czytaj całość→

Kurs podharcmistrzowski

Kurs podharcmistrzowski MAK w formie trzech weekendowych biwaków. Koszt 120 zł. Zgłoszenia do 13 listopada.

   Czytaj całość→

Rozkaz L.21/2012 z 2012-10-30

 • delegaci na X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Gdańskiej
 • wyniki XLVI Spartakiady HDW&DRESW
 • przyznanie stopnia pwd. i dopuszczenie do Zobowiązania: h.o. Dorota Topczyńska, h.o. Maciej Kołek
 • otwarcie próby phm.: pwd. Karolina Ellward
 • przyznanie odznaki „Ratownik ZHP”: pwd. Karolina Lewandowska, dh. Maria Śliwska
   Czytaj całość→

Hufiec Sopot: XXVIII Rajd z Mikołajem „Umowa wygasła”

7-9 grudnia 2012 r., Pszczółki i okolice

   Czytaj całość→

Wigilia Instruktorska Hufca 2012

12 grudnia br. o godzinie 18:00 w harcówce Szczepu im. Szarych Szeregów przy SP nr 49

   Czytaj całość→

XXV Rajd Śladami Przeszłości Gdańska

Jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska – już wkrótce!

   Czytaj całość→

Październikowa odprawa drużynowych

odprawa drużynowych: 17 października, 18:00, na Morence

   Czytaj całość→

Dyżury w Hufcu w czasie wakacji

Z powodu urlopów, w ciągu najbliższych 2 tygodni środowe dyżury Komendanta i Skarbnika są odwołane. Z druhem komendantem w ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

   Czytaj całość→

Zmiana drużynowej 13GGZ "Zwinne wiewiórki"

13. lipca pwd. Agnieszka Kubacka “Młoda” przekazała funkcję drużynowej 13 GGZ “Zwinne wiewiórki” w ręce sam. Ewy Styczyńskiej.

Druhnie Agnieszce dziękujemy za serce i oddanie z jakim do tej pory kierowała Gromadą, natomiast druhnie Ewie życzymy samych sukcesów na nowej drodze harcerskiej służby.

   Czytaj całość→

Harcerski Start Hufca 2012

Harcerski Start Hufca inaugurujący rok harcerski 2012/2013 odbędzie się 22 września (sobota).

Impreza będzie podzielona na 3 trasy: zuchową, harcerską i starszoharcersko-wędrowniczą. Dokładne miejsce rozpoczęcia imprezy zależy od trasy, ale całość Startu będzie się kręcić wokół HBO „Morena”.

   Czytaj całość→

Ostatnie wolne miejsca na obóz ratowniczy!

HKR „Medicus” zaprasza do udziału w pierwszym obozie ratowniczo-szkoleniowym Klubu. Mile widziane będą zarówno osoby dysponujące umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy, jak i zupełni nowicjusze.

Wymagania: ukończone 16 lat

Termin: 24-29.07.2012
Miejsce: Stanica Hufca ZHP Gdynia w Gdyni
Koszt: 230 zł (na pokrycie wyżywienia, noclegu oraz przejazdów)

   Czytaj całość→

Karty członkowskie ZHP dotarły do Hufca

Otrzymaliśmy Karty członkowskie ZHP… Drużynowych i szefów innych jednostek zapraszamy po odbiór kart dla swoich jednostek.

   Czytaj całość→

Granty Kuratorium Oświaty – wyniki

Gdańskie Kuratorium Oświaty dofinansuje HAL Szczepu „Rodło” kwotą 9900 zł oraz HAL Szczepu „Watra” kwotą 3520 zł. Obu środowiskom gratulujemy!!! …a innych zachęcamy do pójścia w ich ślady i startowania w konkursach grantowych.

   Czytaj całość→

Szkolenie księgowych i kwatermistrzów HAL

W dniu 23 czerwca 2012 r. w godz. 10:00-14:00 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie dla księgowych i kwatermistrzów HAL. Zgłoszenia uczestników kursu – do 18 czerwca na adres skarbnik@gdanska.zhp.pl. Koszt szkolenia: 30 zł za osobę.

   Czytaj całość→

Dyżury Komendanta i Skarbnika w siedzibie Hufca

W każdą środę* w godzinach 17:00–18:00 w siedzibie Hufca na terenie HBO „Morena” Komendant i Skarbnik Hufca czekają na każdego, kto ma sprawę do załatwienia, pytanie do zadania albo po prostu chce pogadać…

 • - Komendanta nie ma w każdą drugą środę miesiąca, bo odbywa się wtedy posiedzenie ChKSI, której jest on członkiem.
   Czytaj całość→

Hufiec ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

Jak zapisać dziecko do ZHP

ZHP to organizacja zajmująca się wszechstronnym wychowaniem dzieci i młodzieży.

Jeśli jesteś rodzicem i chcesz, aby Twoje dziecko zaznało smaku harcerskiej przygody, skontaktuj się z nami, pisząc e-mail na adres

Zapraszamy do nas:

Przyjdź, zobacz, działaj!

Zamiast fiskusowi -
podaruj harcerzowi

Co zrobić, aby wesprzeć harcerzy naszego Hufca