Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Kapituła Stopni Wędrowniczych i Naramiennika

Kapituła Stopni Wędrowniczych i Naramiennika (KSWiN) prowadzi i monitoruje w Hufcu próby wędrownicze oraz stopnie harcerskie metodyki wędrowniczej, współpracuje z zespołami instruktorskimi Hufca, promuje metodykę wędrowniczą w środowiskach Hufca.

Działalność Kapituły reguluje Regulamin KSWiN.

Posiedzenia Kapituły zwoływane są przez przewodniczącego zgodnie z zapotrzebowaniem.
O posiedzeniu Kapituła informuje z minimum tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej hufca oraz indywidualnie osób zainteresowanych.
Agnieszka Pokrzywińska

phm. Agnieszka Pokrzywińska
Przewodnicząca KSWiN
agnieszka.pokrzywinska@zhp.net.pl

Anna Bober

phm. Anna Bober
Członkini KSWiN
anna.bober@zhp.net.pl

Julia Franceson

pwd. Julia Franceson
Członkini KSWiN
julia.franceson@zhp.net.pl

Sandra Kaczmarek

pwd. Sandra Kaczmarek
Członkini KSWiN
sandra.kaczmarek@zhp.net.pl

Robert Łastowski

pwd. Robert Łastowski
Członek KSWiN
robert.lastowski@zhp.net.pl

Bartosz Wyka

pwd. Bartosz Wyka
Członek KSWiN
bartosz.wyka@zhp.net.pl