Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich (KSI) wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie i zamknięcie prób instrukorskich, nadanie stopnia instruktorskiego oraz prowadzi próby instruktorskie w Hufcu.

Posiedzenia KSI odbywają się w trakcie roku szkolnego. W celu zgłoszenia się na posiedzenie KSI oraz we wszystkich sprawach dotyczących działalności KSI należy kontaktować się z Przewodniczącym KSI.

Skład Komisji
Do pobrania
Najbliższe Posiedzenie
Otwarte próby
Opiekunowie prób

Skład Komisji

Robert Sarpalius

hm. Robert Sarpalius
Przewodniczący KSI
robert.sarpalius@zhp.net.pl
601-640-063

Marek Boraczyński

hm. Marek Boraczyński
Wiceprzewodniczący KSI
marek.boraczynski@zhp.net.pl

Weronika Pyda-Ledwoń

hm. Weronika Pyda-Ledwoń
Członek KSI
wera.pyda-ledwon@zhp.net.pl

Monika Glewicz-Kata

hm. Monika Glewicz-Kata
Członek KSI
monika.glewicz@zhp.net.pl

Dorota Dowżenko

phm. Dorota Dowżenko
Członek KSI
dorota.dowzenko@zhp.net.pl

Anna Bober

phm. Anna Bober
Członek KSI
anna.bober@zhp.net.pl

Karolina Radziszowska

hm. Karolina Radziszowska
Członek KSI
karolina.radziszowska@zhp.net.pl

Do pobrania

Tutaj już wkrótce pojawią się do pobrania karty prób przewodnikowskiej i podharcmistrzowskiej.

Najbliższe posiedzenie – 19 marca o godz. 18:30

Zgłoszenia na posiedzenie należy dokonać do 17 marca do godziny 09:00 na adres robert.sarpalius@zhp.net.pl
Agenda zostanie podana.