Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Namiestnictwa Hufca

W Hufcu działają trzy namiestnictwa: zuchowe, harcerskie oraz wędrownicze, którym przewodniczą odpowiedni namiestnicy.
Głównym zadaniem namiestnictw jest budowa współpracy między drużynowymi i wsparcie metodyczne.

Namiestnicy służą pomocą dla instruktorów. Organizują takżewydarzenia oraz kursy związane z ich metodykami oraz promują metodyki. Zachęcamy od kontaktu z nimi we wszystkich sprawach metodcznych.
Dominika Roguska

phm. Dominika Roguska
Namiestniczka Zuchowa
dominika.roguska@zhp.net.pl

Monika Glewicz-Kata

hm. Monika Glewicz-Kata
Namiestniczka Harcerska
monika.glewicz@zhp.net.pl

Adela Ziółkowska

phm. Adela Ziółkowska
Namiestniczka Wędrownicza
adela.ziolkowska@zhp.net.pl