Strona Główna Działalność Jednostki Dokumenty Kontakt

Podstawowa Składka Członkowska

Podstawowe informacje

Wysokość Podstawowej Składki Członkowskiej (PSC) w Hufcu dla jednego członka Hufca to 10 zł miesięcznie. Składa się na nią:

Terminowe opłacanie PSC jest obowiązkiem statutowym każdego członka ZHP.

Stan opłacenia swojej PSC można sprawdzić na moje.zhp.pl

Opłacanie składek

PSC opłaca się kwartalnie (30 zł) lub rocznie (120 zł), do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału. Odpowiednio:

Członkowie jednostek Hufca wpłacają PSC na subkonto odpowiedniej jednostki. Instruktorzy Hufca - na konto komendy.

Subkonta

Informacje dodatkowe

Nieopłacenie PSC w terminie skutkuje usunięciem z Ewidencji ZHP, ustaniem członkowstwa w ZHP i wszystkimi konsekwencjami statutowymi. W przypadku ustania członkowstwa szefa jednostki, odpowiednia jednostka jest rozwiązywana.

Członkowie Hufca (z opłaconą terminowo PSC) w trakcie działań harcerskich są objęci Polisą NNW opłacaną z wpłat PSC.